BOOKSPACE
Количка 0
0,00 лв.

Формуляр - отказ от договор

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До ……………………………

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: .........

 

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ……………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………