BOOKSPACE
Количка 0
0,00 лв.

Формуляр за рекламация

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

До ……………………………...

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

.......

 

Поръчано на/получено на - ………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

  1. Възстановяване на платената сума
  2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
  3. Отбив от цената
  4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

  1. Извършване на услугата в съответствие с договора
  2. Отбив от цената
  3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………